Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in ons gebied. Met Provincie Zuid Holland zijn doelstellingen voor natuurbeheer in agrarisch gebied afgesproken.

 

Doelstellingen zijn onder andere het in stand houden en verbeteren van de huidige populatie weidevogels én het vergroten van de soortenrijkdom (biodiversiteit) in ons gebied. Door in overleg met agrariërs en grondeigenaren afspraken te maken over het beheer van de weilanden, de slootkanten en de sloten behalen we het beoogde doel.

Het Agrarisch Collectief kan het niet alleen. Samen met de betrokken beheerders en vrijwilligers gaan we voor resultaat. Vol enthousiasme en passie voor onze mooie Krimpenerwaard zetten betrokkenen zich in voor evenwicht tussen natuur en duurzame landbouw. Hierbij is maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. Wij werken er aan om de inwoners van de Krimpenerwaard te laten zien wat we doen. Voor meer informatie zie www.weidehofkrimpenerwaard.nl

 

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit mensen met een hart voor zowel flora en fauna als onze lokale agrariërs. Wij stellen onszelf graag aan u voor.

Het bestuur 

Contact

Een goed idee, deelnemen of aanmelden? Via deze pagina neemt u contact met ons op. Wij zijn blij met elke bijdrage!

Contactpagina